Anneliis Jaanus Kaasaegne tants läbi kehatunnetuse

Tants on mind kasvatanud selleks, kes täna olen. Usun siiralt, et lapsed, kes tegelevad regulaarselt hobitegevusena oma kehalise arendamisega, kasvavad headeks ja tublideks inimesteks. Minu huvi tantsu ja keha vastu laiemalt viis mu õppima füsioteraapiat. Ka perioodil, mil tegelesin puuetega inimestega, aidates neil oma füüsilisi võimeid arendada, leidsin, et tants on üks imelisemaid viise selle tegemiseks. Selles usus läksin otsima täiendõpet, mille leidsin Laban Movement Instituudist, kus omandasin liikumisanalüütiku meetodi, mida oma tundides ka kasutan. See meetod vaatleb inimest tervikuna, kõige oluliseks komponendiks on kehatunnetamine, selles omakorda kõige esmasem hingamine.

Kes hingab- see elab, kes hingab- suudab ka liikuda ja kes suudab liikuda, see tantsib. Oskus tantsida läbi elu ongi kõige ilusam tants, mida saame tantsida.

Tunnis liigume voolavalt leidmaks keha erinevaid liine, tunnetamaks oma raskuskeset ja tasakaalupunkte. Eri kehaosadele vastutuse andmine ja ka veidi väljakutset pakkuvad asendid aitavad kehatunnetust üles äratada.

Lisaks kehatunnetusele tegeleme tunnis liikumise kvaliteetidega, mis annab värvi meie tegevustele. Ruumi tajumine annab mõtte meie liikumistele, sest oluline on ju teekond, mitte sihtpunkt!

Olen väga ootusrikas selle algava teekonna eel!

Tunnetamiseni!

Leia Kaasaegne tants läbi kehatunnetuse tunnid tunniplaanist .